Łowiec chełmski
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 11:02

Walne Zgromadzenie Członków KŁ nr 22 ChTPM

(11 kwietnia) W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. Po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru Koła minutą ciszy uczczono odejście do „Krainy Wiecznych Łowów” 25-letniego Kamila Szpunara.

(31 marca) W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej w Kumowej Dolinie odbyła się coroczna ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków. Komisja oceny pod przewodnictwem Tadeusza Niedźwiedzkiego oceniła 227 pozyskanych byków.

poniedziałek, 21 marca 2016 10:39

Ożywić pola - rok bażanta

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie odbyło się wręczenie nagród rzeczowych uczniom, którzy wykazali się doskonałą wiedzą w konkursie na temat biocenozy i biotopu bażanta. Co roku konkursy takie organizowane są w szkole w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ożywić Pola” nadzorowanego przez miesięcznik „Łowiec Polski”. Sponsorem nagród jest Koło Łowieckie nr 48 „Ponowa” we Włodawie, które od dwudziestu lat współpracuje z placówkąszkolną. Największą liczbę punktów zdobyli: Weronika Prokurat, Anna Borek, Patryk Wasilewicz, Dominika Oręczuk.

 

poniedziałek, 22 lutego 2016 09:47

Okręgowe łowy na drapieżniki

(13-14 lutego) Na terenie okręgu chełmskiego PZŁ przeprowadzono, jak co roku, okręgowe łowy na drapieżniki. Redukcja drapieżników, w tym lisów, ma na celu umożliwienie odchowania jak najwięcej młodych przez zwierzynę drobną.

poniedziałek, 15 lutego 2016 09:12

Zbiorowe ostatki Dubelta

(31 stycznia) Ostatnie w sezonie polowanie zbiorowe na dziki. Członkowie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie polują w Usyńskim lesie w obwodzie łowieckim nr 188

poniedziałek, 08 lutego 2016 10:20

Zimowym tropem

Okres zimowy dla dziko żyjących zwierząt to czas najintensywniejszej walki o przetrwanie. Niska temperatura, wiatr i wilgoć oraz kurczące się zasoby pożywienia i utrudniony do nich dostęp, sprawiają, że zwierzęta zaczynają oszczędzać energię a całą swoją aktywność poświęcają na poszukiwaniu pokarmu. Aby ułatwić przetrwanie zwierzyny w tym trudnym dla niej okresie myśliwi zakładają w naturalnych siedliskach karmiska, w których wykładany jest pokarm. Tu zwierzyna może spokojnie uzupełniać braki pożywienia i minerałów. Karmiska lokalizowane są najczęściej w miejscach ostoi przyrody i na szlakach migracyjnych zwierząt.