Łowiec chełmski
środa, 12 marca 2014 13:01

Na ratunek sarnom

(1 marca) Niecodzienną akcję ratunkową przeprowadzili strażacy PSP z Chełma na zbiorniku w Natalinie (gm. Kamień), w obwodzie łowieckim nr 189.
Pod sarnami załamał się lód. Okazały rogacz i koza wpadły do lodowatej wody i miały trudności z dotarciem na odległy brzeg. Zwierzęta w opresji zauważył Mateusz Kryszczuk z Natalina. Błyskawicznie powiadomiono Straż Pożarną i miejscowych myśliwych. Przy użyciu łodzi udało się wyciągnąć zwierzęta na brzeg. Rogacz po chwili odpoczynku podniósł się i pobiegł w leśne ostępy. Niestety, koza pomimo udzielonej pomocy padła. Myśliwi dziękują strażakom za wspaniale przeprowadzoną akcję ratunkową. Szczególne słowa uznania kierują również do pana Mateusza, po którego sygnale wszczęto akcję ratunkową.

środa, 26 lutego 2014 10:15

Okręgowe łowy na drapieżniki

(15-16 lutego) Na terenie Okręgu Chełmskiego Polskiego Związku Łowieckiego przeprowadzono doroczne łowy na drapieżniki. W każdym z kół łowieckich polowano na lisy i jenoty. Redukcja drapieżników ma na celu umożliwienie odchowania jak największej liczby młodych przez zwierzynę drobną na polach i w lesie.
Lisy są drapieżnikami oportunistycznymi, czyli polują na zwierzęta najłatwiej dostępne w danym terenie. Ich działalność „łowiecka” jest najważniejszą przyczyną spadku ilości kuropatw, zajęcy, bażantów i wielu innych gatunków zwierząt. W dzisiejszych czasach dwa razy do roku z samolotów zrzucane są szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów, w związku z tym jeden z czynników powodujących śmiertelność został wyeliminowany, a lisy wykorzystują już nie tylko tereny leśne i polne jako swoje terytoria, ale występują także w miastach. Żadne inne organizacje nie widzą tego problemu - tylko myśliwi. Redukcja lisów pod koniec zimy umożliwi zatem drobnej zwierzynie wydanie na świat młodych i ich odchów. Oczywiście takie działania nie grożą wytępieniu lisów, mają na celu zmniejszenie ich liczebności na danym terenie.
We wspólnej akcji okręgu uczestniczyło osiemnaście kół łowieckich: KŁ nr 1 „Szarak” w Lublinie, KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu, KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie, KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie, KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie, KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej, KŁ nr 151 „Żubr” w Lublinie, KŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie, KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym, KŁ nr 67 „Krogulec” w Lublinie, KŁ nr 17 „Jeleń” w Żółkiewce, KŁ nr 80 „Budowlani” w Lublinie, KŁ nr 70 „Sokół” w Sosnowicy, KŁ „Soból” w Warszawie. W sumie zorganizowano dwadzieścia dziewięć polowań zbiorowych na drapieżniki, uczestniczyło w nich łącznie 384 myśliwych, z udziałem psów i przy zaangażowaniu 104 naganiaczy. Pozyskano łącznie 64 lisy. Poniżej relacje z poszczególnych kół.

poniedziałek, 17 lutego 2014 13:07

Zajęcia edukacyjne

Co to są tropy zwierząt? Jak je rozpoznawać? Czy sójka odlatuje za morze? Jak zachować się w lesie, żeby zobaczyć jego mieszkańca? W którą stronę biegł zając i czy poruszał się szybko czy wolno? Na te i inne pytania odpowiadał myśliwy Mariusz Mazurkiewicz na spotkaniu z uczniami klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie.
Pogadanka odbyła się przy rezerwacie przyrody „Wodny Dół” 7 lutego. Było to już drugie spotkanie z myśliwym. Pierwsze odbyło się 2 grudnia. Wtedy to pan Mariusz, członek KŁ nr 24 Lis w Łopienniku Górnym, opowiadał o zwierzętach, ich zwyczajach, mówił też o działalności kół łowieckich. Przekonał uczniów, że myśliwy to taki człowiek, który zajmuje się zarówno polowaniem jak i opieką nad zwierzętami.
Na zimową wycieczkę do lasu uczniowie zabrali karmę dla zwierząt: siano, zboże i warzywa. Pod grubą warstwą śniegu trudno zwierzętom znaleźć pożywienie. Przyniesione produkty pomogą leśnym mieszkańcom przetrwać zimę.

czwartek, 13 lutego 2014 10:52

Łowy zbiorowe


(11 stycznia) Prawie wiosenna pogoda powitała myśliwych z Koła Łowieckiego Nr 22 w Chełmie na ostatnim polowaniu zbiorowym na czarnego zwierza.

środa, 05 lutego 2014 09:00

Polowanie zbiorowe

(26 stycznia) Ostatnie w sezonie polowanie zbiorowe na dziki i drapieżniki. Polujemy w usyńskim lesie. Zbiórka w Mościskach-Szkole.

poniedziałek, 27 stycznia 2014 12:27

Polowanie w „Dubelcie”

(19 stycznia) W Kole Łowieckim nr 82 „Dubelt” w Chełmie zorganizowano kolejne polowanie zbiorowe na dziki (z wyjątkiem loch) i drapieżniki. Na zbiórce w Ostrowie stawiło się siedemnastu nemrodów w tym czterech zaproszonych gości. Polowanie poprowadził Mirosław Sawicki, a polowano z udziałem dziesięciu naganiczy z podwodą. Przeprowadzono dziewięć miotów. Już pierwszy przyniósł strzelenie mykity - celnym strzałem popisał się Mirosław Kabała. Kolejne mioty nie przyniosły pozyskania zwierzyny, dopiero w ostatnim pędzeniu na linię myśliwych z trzcin i gęstych krzaków wysuwały się dziki. Tym razem skutecznym strzałem powalił dzika Marian Krawczyński. Podczas uroczystego pokotu wyróżniony został tytułem Króla polowania.