Łowiec chełmski
poniedziałek, 22 grudnia 2014 10:03

Polowanie z psami na grubego zwierza

(13 grudnia) W leśnych ostępach Leśnictwa „Ostrowy” (obwód łowiecki nr 169, dzierżawiony przez myśliwych z KŁ nr 53 „Bażant” w Świdniku) spotkali się uczestnicy i organizatorzy polowania zbiorowego dla członków ORŁ w Chełmie. Na zbiórce stawiło się siedemnastu nemrodów. Wszystkich przybyłych wita Andrzej Kamiński - prezes Koła, w asyście pozostałych członków zarządu Koła. Wśród przybyłych: członkowie ORŁ, członkowie Zarządu Okręgowego i goście. Sygnałem „Zbiórka” i „Powitanie” rozpoczęto odprawę. Marian Walkowski, łowczy koła, omawia warunki i zasady bezpiecznego polowania, następnie przekazuje głos prowadzącym polowanie leśnikom - Marianowi Mazurowi i Janowi Szalewiczowi. Po informacji o zwierzynie przewidzianej do pozyskania, omówieniu sygnałów i okazaniu psów biorących w polowaniu, nastąpiło losowanie okolicznościowych kart stanowiskowych. Podwodami udano się do kniei.

środa, 10 grudnia 2014 09:47

Myśliwska biała sobota i niedziela


(29 listopada) Po raz kolejny wspólnym wysiłkiem myśliwych, lekarzy i samorządu gminy Wola Uhruska zorganizowano w SPZOZ w Woli Uhruskiej myśliwską białą sobotę. Z bezpłatnych porad i konsultacji udzielanych przez lekarzy specjalistów skorzystało kilkadziesiąt osób. Był ortopeda, laryngolog oraz kardiolog.
W drugim dniu dla organizatorów i uczestniczących w białej sobocie lekarzy zorganizowano polowanie zbiorowe. Trudu organizacji polowania podjął się Zarząd KŁ nr 86 Szpak w Woli Uhruskiej. Przy stanicy w Józefowie odbyła się odprawa. Polowanie poprowadził Andrzej Barczuk. Polowano na dwanaście strzelb przy pomocy naganiaczy. W wyniku pędzeń pozyskano jednego dzika i lisa. Polowanie zakończono uroczystym pokotem i biesiadą. Organizatorom i uczestniczącym w akcji lekarzom serdeczne Darz Bór!

poniedziałek, 01 grudnia 2014 14:02

Polowanie Hubertowskie c.d.

KŁ nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie
(9 listopada) Na polowaniu hubertowskim w uroczysku Surchów - Lipina stawiło się trzydziestu dziewięciu kolegów myśliwych z KŁ nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie, pietnastu naganiaczy oraz w roli podkładacza Jarosław Kość ze swoimi psami. Odprawę poprzedziła uroczystość ślubowania, które złożyli Mariusz Manachiewicz oraz Łukasz Knap. Knieja w tym dniu sprzyjała piękną jesienną aurą i zwierzyną. Na rozkładzie znalazły się cztery dziki i cztery lisy. Łowczy Piotr Drygasiewicz Królem Polowania ogłosił kolegę Michała Zieńkę, który strzelił dzika-wycinka. Po zakończeniu polowania i rozpaleniu ogniska uczestnicy polowania zasiedli do tradycyjnej biesiady.

środa, 26 listopada 2014 12:15

Łowy Hubertowskie

KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie
(8 listopada) W stanicy łowieckiej w Sajczycach chełmskie KŁ nr 23 „Szarak”, zgodnie z tradycją łowiecką, rozpoczęło uroczystego „Hubertusa” od chwili zadumy i zapalenia zniczy przy kapliczce św. Huberta, gdzie umieszczone są tabliczki z nazwiskami kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Następnie mszę św. w otoczeniu lasu celebrowali księża: Stanisław Furlepa i Franciszek Kamiński, oprawioną dźwiękami odegranymi przez kolegów sygnalistów Kacpra i Mateusza Zielińskich z asystą sztandaru Koła.

środa, 19 listopada 2014 12:44

Hubertowskie polowania

KŁ nr 4 Sokół w Rejowcu
(8 listopada) W pięknej jesiennej scenerii uroczyska Kadzin odbyło się polowanie hubertowskie w KŁ Nr 4 Sokół w Rejowcu. Prowadzący polowanie Hubert Joszczuk po odprawie i przypomnieniu zasad bezpiecznego polowania zaprosił myśliwską brać do kniei. W pięciu pędzeniach, w których wszyscy w napięciu czekali na widziane przez nagankę dziki, padły dwa lisy. Dziki prowadzone przez doświadczone lochy unikały wyjścia na linię myśliwych. Królem polowania został Andrzej Joszczuk a wicekrólem Tomasz Kość, którzy z rąk prowadzącego odebrali pamiątkowe medale. Miłym akcentem była ceremonia ślubowania i pasowania Piotra Sidora na rycerza św. Huberta. Ceremonii przewodniczył łowczy koła Waldemar Kość. Po uroczystości odbyła się myśliwska biesiada.

środa, 12 listopada 2014 13:44

Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy

W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy w Kumowej Dolinie przez trzy dni (15-17 października) oceniano prawidłowość pozyskania rogaczy w minionym sezonie łowieckim. Łącznie oceniono 841 przypadków ods­­trzału kozłów przez myśliwych selekcjonerów.