Łowiec chełmski
poniedziałek, 09 marca 2015 12:05

Inwentaryzacja łosia

(5 marca) W siedzibie RDLP w Lublinie przedstawiono wyniki inwentaryzacji łosi z 264 wylosowanych pędzeń przeprowadzonych 28 lutego i 1 marca. Liczenie zostało przeprowadzone we wszystkich 25 Nadleśnictwach RDLP w Lublinie. Przepędzono 264 miotów o ogólnej powierzchni blisko 28 tys. ha. Obserwatorzy i naganiacze zaobserwowali 75 byków, 135 klęp, 119 łoszaków i u 25 osobników nie rozpoznano wieku oraz płci. Łączny wynik to 354 sztuki. Do przeprowadzenia inwentaryzacji zaangażowano 5 tys. osób w tym: 2,5 tys. myśliwych, 2 tys. pracowników LP i ZUL oraz studentów i przyrodników. Ostateczne wyniki inwentaryzacji zostaną opracowane przez zespół naukowców. Poznamy wtedy ostateczny wyniki liczebności i zagęszczenia łosia w woj. lubelskim. Na naszym terenie najwięcej łosi zaobserwowano w Nadleśnictwie Parczew - 36 sztuk, Sobibór - 32 osobniki, Chełm - 18 szt. i Włodawa - 16 szt. Krajowe wyniki inwentaryzacji mają służyć podjęciu ministerialnej decyzji o dalszych zasadach gospodarowania populacją.

środa, 04 marca 2015 11:59

Inwentaryzacja łosia

18 lutego w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dokonano losowania pędzeń dotyczących inwentaryzacji łosia i pozostałych gatunków zwierząt kopytnych z wykorzystaniem programu komputerowego. Poszczególne nadleśnictwa z ogólnej liczby obiektów wylosowały określoną liczbę oddziałów (miotów). Inwentaryzacja na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie zostanie przeprowadzona w dniach 28 lutego – 1 marca z udziałem pracowników LP i myśliwych z kół łowieckich.

środa, 25 lutego 2015 09:39

Okręgowe łowy na drapieżniki

14 i 15 lutego na terenie okręgu chełmskiego Polskiego Związku Łowieckiego zostały przeprowadzone „Okręgowe łowy na drapieżniki”. Redukcja drapieżników ma na celu umożliwienie odchowania jak najwięcej młodych przez zwierzynę drobną na polach i w lasach. Lisy są drapieżnikami oportunistycznymi, czyli polują na zwierzęta najłatwiej dostępne w danym terenie. Ich działalność jest najważniejszą przyczyną spadku liczebności zwierzyny drobnej: kuropatw, zajęcy, bażantów i wielu innych gatunków ptaków i zwierząt. W dzisiejszych czasach dwa razy do roku z samolotów zrzucane są szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów, w związku z tym jeden z czynników powodujących śmiertelność lisów został wyeliminowany, a lisy wykorzystują już nie tylko tereny leśne i polne jako swoje terytoria, ale występują także w miastach. Redukcja lisów pod koniec zimy umożliwi drobnej zwierzynie wydanie na świat młodych i ich odchów. Oczywiście takie działania nie grożą wytępieniem lisów, a mają na celu jednie zmniejszenie ich liczebności na danym terenie.

środa, 11 lutego 2015 09:40

Zakończenie sezonu polowań zbiorowych

W niedzielę, 2 lutego odbyło się ostatnie w sezonie łowieckim 2014/15 polowanie zbiorowe na dziki w KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie.

środa, 04 lutego 2015 10:04

Polowanie na dziki

25 stycznia odbyło się polowanie zbiorowe w KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku (obwód łowiecki nr 193). Obok Leśniczówki Niemienice na zbiórce stawiło się siedemnastu nemrodów (w tym dwóch gości) i naganiacze z psami. Polowanie poprowadził Mariusz Mazurkiewicz. Niedzielny deszczowy poranek nie sprzyjał myśliwym. Pierwszy miot totalna cisza. Dopiero w kolejnych ostępach natrafiono na pierwsze dziki. Strzały z prawej flanki były nietrafne. Kolejne mioty i dziki na przemian raz z prawej raz z lewej strony, omijały naganiaczy i uchodziły w leśną dal. Oddano kilka strzałów do lisa, który wykazał się sprytem i cało uszedł w leśną dal. Szczęście ominęło pojedynka, który padł do celnego strzału Piotra Pawelca. Ostatnie pędzenie i miot przy leśniczówce przyniósł kolejnego zwierza. Na linii legł lis, rażony śrutem oraz dwa dziki powalone myśliwską kulą, wszystko strzelone przez Wiesława Mroza.

poniedziałek, 05 stycznia 2015 11:42

Polowanie wigilijne Budowlanych

(21 grudnia 2014 r.) Na polowaniu zbiorowym wigilijnym w Lesie Majdan Surhów (obwód łowiecki 228) spotkali się myśliwi KŁ nr 80 „Budowlani” w Lublinie i goście. Polowanie w jednej grupie dla dwudziestu trzech uczestników z udziałem dwóch podkładaczy z psami poprowadził Marian Niewiadomski. W roli naganki szpice i gończy Jarosława Kościa. Dźwięki sygnałówki oznajmiały kolejne elementy uroczystego polowania. Przeprowadzono pięć pędzeń. Pierwszy miot cichy. Tylko gdzieniegdzie słychać pracę psów. W kolejnych pędzeniach tuż po ruszeniu podkładaczy słychać ujadanie psów i padają pierwsze strzały, potem następne. W sumie pozyskano sześć dzików. Królem polowania został Jarosław Kość z pozyskanymi trzema sztukami. Tytuł Króla Pudlarzy przypadł Piotrowi Drygasiewiczowi.
Po zakończeniu pędzeń uroczysty pokot, ognisko oraz myśliwska wigilijna biesiada. Były życzenia, łamanie opłatkiem oraz wspomnienia dawnych polowań.