Wędkarski kołowrotek

28 lutego br. odbyło się zebranie zarządu koła, podczas którego w formie specjalnej oferty, skierowanej do wszystkich wędkarzy opłacających składki w sezonie 2015 w kole Moczykije InteGracja, podjęto uchwałę, w myśl której we wrześniu br. zostanie wylosowanych dziesięć osób, którym w formie talonów (tzw. bonus pierwszego stopnia) zostanie zwrócona pełna kwota podstawowej opłaty. Bonus ten dotyczy dzieci i uczącej się młodzieży do 24 lat oraz osób uprawnionych do zniżek. Połowa bonusu dotyczy pozostałych wędkarzy. Dodatkowo wśród 30 wędkarzy nie objętych bonusem pierwszego stopnia, rozlosowane zostaną nagrody w postaci akcesoriów wędkarskich. 

Zarząd koła informuje jednocześnie, że dzieci i ucząca się młodzież w kole zwolnione są z opłat: za egzamin oraz „wpisowego”. Młodzież jest uprawniona do wędkowania na wszystkich zbiornikach specjalnych naszego okręgu bez wnoszenia dodatkowych opłat.

czwartek, 19 marca 2015 12:27

Zmiany nad Bugiem!

Z dniem 16 lutego 2015 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej. Treść rozporządzenia jest bardzo istotna dla wędkarzy Okręgu Chełmskiego i wszystkich, którzy odwiedzają rzekę Bug na naszym terenie, ponieważ dotyczy zniesienia części obowiązujących dotąd zakazów przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej. Wprowadzone Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego z 27 czerwca 2013 roku zakazy obowiązywały na odcinkach: od znaku granicznego 1003 do 1005 i 1009 do 1010 w okolicach m. Świerże, od znaku granicznego 972 do 974 w okolicach m. Husynne oraz na odcinku pomiędzy mostami w Dorohusku od 987 do 990. Wojewoda Lubelski na wniosek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie wydał nowe rozporządzenie, które utrzymało zakaz przebywania jedynie na odcinku od znaku granicznego 987 do znaku granicznego 990, w rejonie mostów kolejowego i drogowego w Dorohusku. Na odcinku tym obowiązuje też całoroczny zakaz wędkowania wprowadzony wcześniej na wniosek Zarządu Okręgu PZW w Chełmie Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego. Przypominamy, że nadal utrzymane są ograniczenia dotyczące pozostałych obrębów ochronnych.

poniedziałek, 09 marca 2015 12:12

Weryfikacja sędziów

Okręgowe Kolegium Sędziowskie Zarządu Okręgu PZW w Chełmie będzie prowadziło w bieżącym roku weryfikację sędziów wędkarskich klasy podstawowej i okręgowej. Koła otrzymały już stosowne informacje w tej sprawie. Wszystkie dane dotyczące sędziów powinny być jak najszybciej uzupełnione, zaś licencje przekazane do biura Okręgu w terminie do 12 marca br. Sędziowie, którzy w okresie ostatnich czterech lat nie mają udokumentowanych wpisów do licencji dotyczących wyszczególnienia sędziowania zawodów, powinni wyjaśnić przyczyny braku aktywności. W przypadku braku wyjaśnienia zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego Kolegium „zdegraduje” sędziów o klasę niżej, zaś w przypadku najniższej kategorii - sędziego klasy podstawowej licencja będzie odebrana. Niezależnie od weryfikacji Kolegium Sędziowskie prowadzi nabór kandydatów na sędziów wędkarskich, dlatego wszyscy chętni powinni potwierdzić kandydaturę w macierzystym kole PZW. Szczegółowe terminy szkoleń i egzaminów będą ustalone w terminie późniejszym.

środa, 04 marca 2015 12:01

Spotkanie z komendantem NOSG

W ubiegłym tygodniu w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie odbyło się spotkanie na temat przeciwdziałania połowom kłusowniczym na rzece granicznej Bug. Z licznych relacji wędkarzy z nadbużańskich kół wynika, że połowy te prowadzone za pomocą sprzętu sieciowego oraz prądu elektrycznego przynoszą bardzo duże straty w gospodarce rybackiej, jaką prowadzi tam chełmski Zarząd Okręgu PZW. Największe szkody występują podczas połowów ryb za pomocą prądu elektrycznego, gdyż sprzęt używany przez naszych wschodnich sąsiadów znacznie odbiega od norm określonych dla tego typu urządzeń połowowych. W spotkaniu udział wzięli: komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie płk Waldemar Skarbek, naczelnik Wydziału Granicznego ppłk Andrzej Popko oraz ze strony PZW - prezes Zarządu Okręgu w Chełie Ryszard Kowalski, pełnomocnik ZO ds. rzeki granicznej Bug Stanisław Zelent i dyrektor biura Okręgu Krzysztof Daniłów. Podczas rozmów ustalono wspólne stanowisko i plan działania w kierunku ograniczenia tego procederu. Wszyscy wędkarze przebywający nad rzeką Bug powinni natychmiast informować właściwą placówkę SG o zauważonych przypadkach kłusownictwa (podobnie jak o wszelkich próbach przekroczenia granicy lub przemytu). Niezależnie od tego informacje powinny być przekazywane do zarządów kół, co ułatwi rzeczywistą ocenę zagrożenia i podjęcie skutecznych interwencji.

środa, 25 lutego 2015 10:16

Wędkarze podsumowali 2014 rok

Plenarne posiedzenie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz prezesów kół wędkarskich odbyło się 15 lutego. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2014 rok, preliminarze budżetowe kół oraz przyjęto informację z działalności kół. Prezes Zarządu Okręgu Ryszard Kowalski przedstawił roczną informację z działalności zarządu. Sprawozdania przedstawili także” Jerzy Solarz - przewodniczący OKR oraz Marian Giebudziński - przewodniczący OSK. W obradach uczestniczył skarbnik Zarządu Głównego PZW w Warszawie Zbigniew Sadowski. W dowód uznania za wieloletnią współpracę z chełmskim okręgiem PZW uhonorowano pamiątkowymi statuetkami właścicieli gospodarstw rybackich: Wiesława Adamiaka (GR w Żulinie), Zenona Bobrowskiego (GR w Siennicy Różanej), Jakuba Jarosza (GR w Bończy, Lublinie i Jarosławiu), przedsiębiorcę Rafała Kowalczuka oraz właściciela Firmy Komputerowej ERPOS Wojciecha Nowosielskiego. Podsumowano także współzawodnictwo kół wędkarskich w ramach rankingu działalności organizacyjnej. Zdecydowanym zwycięzcą zostało Koło we Włodawie z wynikiem 99 pkt. (na 100 możliwych), a kolejne miejsca zajęły: 2. Wola Uhruska (91 pkt.), 3. Krasnystaw Miasto (89), 4. Dorohusk (69), 5. ex aequo Cementownia SUM i Wodnik (po 66 pkt.). Wręczono odznaczenia honorowe Polskiego Związku Wędkarskiego przyznane przez Zarząd Główny. Odznakę Złotą PZW z wieńcami otrzymał Marian Grzywna (sekretarz ZO), Odznakę Złotą PZW -Robert Ostasz, Eugeniusz Bałabas (członkowie ZO) i Stanisław Kowalczyk (członek OSK), Odznakę srebrną - Grzegorz Kapyś (członek Prezydium ZO), Marek Jaworski (członek ZO), Zbigniew Świstoń (członek ZO) oraz Wojciech Nowosielski (członek OSK).

środa, 18 lutego 2015 10:06

Wędkarze, bądźcie etyczni!

Dość ciepłe dni przyśpieszyły nieco „letni” sezon wędkarski, lecz nie ma co się dziwić, gdyż wędkowanie z lodu jak dotąd nie było i chyba nie będzie możliwe podczas tegorocznej zimy. Dobre warunki przyciągają sporo amatorów spinningowania, co - jak wiadomo - wiąże się z połowami zarówno okoni, jak i szczupaków będących w trakcie tarła lub bezpośrednio przed nim. Trzeba wierzyć, że spinningiści są etyczni i wypuszczają zahaczone ryby będące w okresie ochronnym, nie mniej jednak zdaniem wędkarskich autorytetów takie wędkowanie nie jest korzystne z punktu widzenia ochrony ryb. W porze tarła nie powinno się ich niepokoić ryb, dlatego apelujemy o rozwagę. Dajmy rybom spokojnie przeżyć „gody”, bo to przecież najważniejszy okres w ich życiu.