poniedziałek, 25 kwietnia 2016 09:40

Dom przyjazny dzieciom

Napisane przez  dd
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W połowie marca w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekty Celu 2 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Spotkanie było okazją do omówienia działań realizowanych przez domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo- wychowawcze. Wśród nich znalazło się też Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele ambasady Szwajcarii, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Zdrowia, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Urzędów Wojewódzkich, a także instytucji realizujących, wśród których znalazło się Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Chełmska placówka jako jedyna została zaproszona do prezentacji innowacyjnych działań, zrealizowanych dzięki dofinansowanemu przez stronę szwajcarską projektowi „Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom”.

- Realizowany przez nas projekt obejmował zarówno działania inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne. Jego przedmiotem była kompleksowa modernizacja obiektu Chełmskiego Centrum oraz podniesienie kwalifikacji pracowników placówki. W ramach działań inwestycyjnych przeprowadzona została modernizacja budynku oraz terenu na zewnątrz - podsumowuje Anna Tokarska, dyrektor ChCPDiR. - Dzięki pozyskanym funduszom znacznie zmienił się wygląd naszego domu. Po 25 latach funkcjonowania budynek wymagał wielu napraw i remontów. Dzięki projektowi w pokojach dzieci zostały wymienione okna i drzwi, na podłogach zostały ułożone wykładziny antypoślizgowe. Wymienione zostały również wszystkie meble w sypialniach dzieci. Wyremontowane zostały łazienki i aneksy kuchenne, do których zakupiliśmy nowoczesny i gwarantujący bezpieczeństwo sprzęt AGD. Wykonano pierwszy etap prac modernizacyjnych instalacji wewnętrznych, modernizację głównej rozdzielni z zastosowaniem urządzeń przeciwporażeniowych, wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Utworzyliśmy gabinet diagnostyczny. Zaadaptowaliśmy również pomieszczenia piwniczne na gabinety diagnostyczno-terapeutyczne, powstała tam Pracownia Arteterapii oraz Sala Integracji Sensorycznej. Z obydwu pracowni terapeutycznych mogą korzystać również osoby niepełnosprawne.

 

 

W ramach projektu zmieniono także przestrzeń wokół domu. Utworzono ścieżkę rowerowo-rehabilitacyjną z urządzeniami do ćwiczeń i piramidą wspinaczkową, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zamontowano kolektory słoneczne, co przyniosło konkretne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. W ramach powstałych oszczędności wykonano końcowy etap prac modernizacyjnych instalacji wewnętrznych, wyremontowano drogę wewnętrzną i plac manewrowy, zakupiono meble wypoczynkowe, ścianki RTV do pokoi wypoczynkowych, szatnie na grupach wychowawczych, 4 biurka do pokoi wychowanków, rolety okienne oraz urządzenie wielofunkcyjne.

- Projekt przewidywał również działania nieinwestycyjne, w ramach których kadra Chełmskiego Centrum miała możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. 22 pracowników wzięło udział łącznie w 24 formach dokształcania - 3 studiach podyplomowych z zakresu Life Coachingu, Socjoterapii i Pedagogiki Marii Montessori, 9 kursach, m.in. z zakresu terapii integracji sensorycznej, arteterapii, muzykoterapii, kinezjologii czy artecoachingu, oraz w 12 szkoleniach, m.in. z zakresu neurosensorycznej terapii taktylnej, bajkoterapii, technik stymulacji układu przedsionkowego, a także pomocy przedmedycznej w przypadkach ratowania życia i zdrowia dzieci. Dzięki wszystkim formom dokształcania, w których wzięli udział pracownicy Centrum, wychowankowie i ich rodziny otrzymują profesjonalne, kompleksowe i zintegrowane wsparcie zarówno w aspekcie wychowawczym

i terapeutycznym, jak i w zakresie wspomagania ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego - dodaje A. Tokarska. - Podsumowując, możemy stwierdzić, ze realizacja projektu „Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom” istotnie przyczyniła się do podniesienia jakości usług świadczonych przez placówkę zarówno poprzez poprawę warunków codziennego funkcjonowania wychowanków, jak i poprzez optymalizację ich rozwoju. Wychowankowie zyskali lepsze warunki przygotowania się do samodzielności, nowe, atrakcyjne możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w duchu promocji zdrowego stylu życia.

Chełmski ośrodek realizował projekt od stycznia 2013 r. Wartość dofinansowania na jego realizację ze środków szwajcarskich wyniosła 1 242 741,38 zł, wkład z budżetu Miasta stanowił 219 308,30 zł. (dd)

zdj. 547/ iw/konferencja