poniedziałek, 18 kwietnia 2016 08:02

Walne w spółce wodno-ściekowej

Napisane przez  pk
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

(15 kwietnia) Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodno-Ściekowej „Jezioro Białe-Glinki” obradowało w sali konferencyjnej starostwa.

Wśród wielu punktów był i ten dotyczący możliwości likwidacji spółki i przejęcia jej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Wniosek ten zgłoszony przez Andzreja Rysza i poparty m.in. przez wójta gminy Tadeusza Sawickiego nie zdobył jednak akceptacji większości. Podobnie jak i ten dotyczący zawieszenia obrad walnego i wysłuchania propozycji władz MPGK. - To nie takie proste zlikwidować taką spółkę - mówi nam jeden z delegatów. - Prawo wodne wyraźnie mówi o zwrocie kosztów, które ponieśli udziałowcy w proporcjonalnej części. Przy udziale ponad 1,5 tys. osób, jak w tym przypadku, jest to problem nie lada.
Delegaci, wśród kilku uchwał, przegłosowali także tę dotyczącą udzielenia absolutorium dla zarządu spółki za 2015 r. Oznacza to pozostanie władz na co najmniej najbliższy rok.
Wynik finansowy spółki za 2015 r. zamyka się zyskiem netto 72 987 zł (rok wcześniej była to strata 203 979 zł). Zysk był dzięki sprzedaży usług (o 14,4% do roku poprzedniego), zmniejszeniu kosztów oczyszczania ścieków przesyłanych do MPGK o ok. 14,7% oraz zmniejszeniu innych kosztów. Ponadto sprzedano 6 działek w Orchówku za kwotę 100 tys. zł.