czwartek, 14 kwietnia 2016 09:26

Życie to dobro

Napisane przez  admin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

4 marca z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia na KUL odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja im. ks. prof. Tadeusza Stycznia. W tym roku prelegenci skupiali się wokół tematu „Instytucje broniące życia”.

– Ciągle jest potrzeba mówienia o ochronie życia dziecka, skoro są osoby, które gotowe są zabijać jeszcze nienarodzone dzieci, które przecież nie mogą się same obronić przed takim okrucieństwem – powiedziała prof. Urszula Dudziak, organizatorka konferencji.
Omówiła ona wartość życia w różnych ujęciach. W aspekcie psychologicznym przejawia się ona np. w bliskości, dojrzałości, przekazie pokoleniowym. – Nawet największemu trudowi, jaki rodzice ponoszą, wychowując dziecko, towarzyszy radość i szczęście – mówiła prof. Dudziak. – Zdaniem psychologów człowiek, widząc małe dziecko, pochyla się do niego z miłością w oczach. I ta miłość powinna towarzyszyć rodzicom już od poczęcia dziecka.
W Polsce ciągle potrzebna jest ochrona życia, np. poprzez politykę prorodzinną i kształtowanie postaw pro - life. Można to czynić przez dostarczanie wiedzy na temat płodności i rozwoju dziecka, budowanie pozytywnych nastawień wobec dziecka, macierzyństwa i ojcostwa.
– Trzeba wychowywać ludzi do miłości. Jak to robić? Okazywać altruizm, troskę, uczyć szacunku dla każdego człowieka, wpajać prawidłową hierarchię wartości – dodaje prof. Dudziak.

 

 

Jak bronić życia?

Istnieją dokumenty i instytucje, które prawnie chronią życie od poczęcia – są to m.in. konstytucja RP, ustawy oraz rzecznik praw dziecka. Prawo powinno chronić dobro w szerokim rozumieniu tego słowa, ale nie zawsze tak jest. Dlatego też, zdaniem ks. prof. Ryszarda Sztychmilera, jednym z ważniejszych zadań jest eliminacja złego prawa. – Prawo polskie chroni życie ludzkie od poczęcia, ale nie jest to konsekwentne działanie. Żadna władza i żadne państwo nie mogą zezwalać na zabijanie drugiego człowieka – mówił ks. prof. Sztychmiler. – Polskie prawo pozwala na zabijanie dzieci, uznając to jako wyjątek. Na terenie naszego kraju tylko prawo kanoniczne całkowicie chroni życie dziecka od poczęcia.
Zaś ks. dr Krzysztof Smykowski zajął się tematem obrony życia w nauczaniu kościoła katolickiego. – Obrona życia ludzkiego to tak naprawdę obrona każdego człowieka od poczęcia aż do śmierci. Jest to obowiązek, który wynika z prawa naturalnego. Troska o życie staje się coraz bardziej instytucjonalna, także w kościele katolickim, gdzie różne instytucje zajmują się promocją ochrony życia – podkreślił ks. Smykowski.
Podczas konferencji zaprezentowano też konkretne instytucje zajmujące się ochroną życia od poczęcia. Dr inż. Antoni Zięba przedstawił Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, a mgr Marta Kuśmierek opowiedziała o działalności Fundacji Małych Stópek.
Uczestnicy mogli również obejrzeć sesję plakatową, na której zaprezentowane zostały m.in. następujące tematy: instytucje broniące życia w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na Białorusi, Ukrainie, Słowacji; Fundacja Głos dla Życia i Fundacja Misja Służby Rodzinie.

Narodowy Dzień Życia 

To święto ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 r., obchodzone co roku 24 marca. Dokument głosi, że „Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.