środa, 06 kwietnia 2016 07:07

Okuninka też chce dopłat

Napisane przez  a
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

(30 marca) Radni gminy Włodawa podjęli uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Orchówku, Sobiborze i Sobiborze Stacji. Dopłaty będą obowiązywać przez najbliższe 9 miesięcy, od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku.

Od 1 kwietnia za wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańcy Orchówka, Sobiboru i Sobiboru Stacji płacić będą identyczne kwoty jak mieszkańcy Suszna i Szuminki, tj. 3,40 zł za metr sześcienny wody oraz 7,67 zł za ścieki. To dużo mniej niż dotychczas, bowiem dotąd taryfy wynosiły: 4,14 zł za wodę i 10,95 zł za ścieki w Orchówku, 3,67 zł i 10,45 zł w Sobiborze oraz 7,31 zł i 9,72 zł w Sobiborze Stacji. Przez najbliższe 9 miesięcy, do końca bieżącego roku, różnica pomiędzy cenami pokrywana będzie z budżetu gminy. Do 1 metra sześciennego wody w Orchówku gmina dopłaci 0,74 zł, a do ścieków 3,28 zł. W Sobiborze będzie to odpowiednio: 0,27 zł i 2,78 zł, a w Sobiborze Stacji 3,91 zł i 2,05 zł. Według wstępnych wyliczeń na dopłaty do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach, tj. w Orchówku, w Sobiborze i w Sobiborze Stacji, kosztować będą gminny budżet ponad 80 tys. zł.
Już niebawem może się okazać, że wydatki budżetu gminy Włodawa na dopłaty do cen za wodę i ścieki mogą wzrosnąć, i to znacznie. Podobnych dopłat, z tym że tylko za ścieki, domagają się także mieszkańcy Okuninki, gdzie za ich odprowadzanie płaci się obecnie aż 17,25 zł za metr sześcienny. Mieszkańcy przygotowali w tej sprawie obywatelski projekt uchwały wyborców sołectwa Okuninka, który dotarł już do Przewodniczącego Rady Gminy Włodawa. W projekcie obywatelskiej uchwały czytamy m.in.: „wprowadza się dla odbiorców usług z sołectwa Okuninka, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Spółkę Wodno-Ściekową „Jezioro Białe-Glinki” w Orchówku za odprowadzane ścieki z gospodarstw domowych dopłaty w kwocie: 8,76 zł netto + VAT do ceny 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków, ale nie więcej niż do 4 metrów sześciennych ścieków na mieszkańca na miesiąc. W wyniku dopłat cena ścieków z gospodarstw domowych w sołectwie Okuninka za 1 metr sześcienny dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniesie: 8,49 zł za metr sześcienny netto + VAT”. W obywatelskim projekcie uchwały mieszkańcy podają także źródło pokrycia dopłat: „źródłem pokrycia dopłaty będą środki finansowe pochodzące z opłaty klimatycznej”.

 

 


Jednak na sesji w dniu 30 marca projekt mieszkańców Okuninki nie był rozpatrywany. Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do taryf za dostawę wody dla mieszkańców i odbiór od nich ścieków komunalnych tylko w sytuacji kiedy uchwałą zatwierdza te taryfy. Natomiast Spółka Wodno-Ściekowa „Jezioro Białe-Glinki” działa w oparciu o ustawę „Prawo Wodne” i ceny usług dostawy wody i odbioru ścieków uchwala Walne Zgromadzenie Delegatów w oparciu o kalkulację wyliczoną przez Zarząd Spółki. Jednak dla mieszkańców Okuninki iskrzy iskierka nadziei, w sprawie obniżenia kosztów usług wodno-ściekowych. Wójt gminy Włodawa Tadeusz Sawicki zadeklarował, że już niebawem wystąpi do spółki z propozycją nowych uregulowań z korzystania przez spółkę z sieci, której właścicielem jest gmina. Zawarta kilkanaście lat temu umowa dotycząca eksploatacji sieci gminnej obejmowała świadczenie przez spółkę usług dla mieszkańców. Jednak na przestrzeni tych kilkunastu lat, z uwagi na powiększanie się obszarów rekreacyjnych, sieć gminna służy może nawet w większym stopniu zaspakajaniu potrzeb członków spółki niż mieszkańców. Ta sytuacja daje wójtowi argument do negocjacji warunków świadczonych przez spółkę usług na rzecz mieszkańców lub też przekazania eksploatacji sieci gminnej dla Gminnego Zakładu Komunalnego. Przejęcie eksploatacji przez gminną jednostkę obligowałoby Radę Gminy do zatwierdzania tary na dostawę wody i odbiór ścieków, a w konsekwencji otwierałoby możliwość stosowania dopłat do zatwierdzanych taryf.

Obecne ceny dla mieszkańców za 1 metr sześcienny wody w gminie Włodawa, po wprowadzeniu dopłat: Orchówek, Sobibór, Sobibór Stacja, Szuminka, Suszno - 3,40 zł; Korolówka Wieś, Żuków, Krasówka - 3,78 zł; Różanka, Stawki - 3 zł; Okuninka - 3,30 zł. Ceny za 1 metr sześcienny odprowadzanych ścieków: Orchówek, Sobibór, Sobibór Stacja, Szuminka, Suszno - 7,67 zł; Żuków, Krasówka - 6 zł; Różanka, Stawki - 4,24 zł; Okuninka - 17,25 zł.