Nie ma odwrotu od OZE

Tegoroczne Forum Inwestycyjne, organizowane corocznie przez Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, przebiegało pod hasłem „Energetyka–OZE–Efektywność Energetyczna –Fundusze Unijne”.

Spotkanie jak zwykle zgromadziło rzeszę przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Tematem przewodnim tegorocznego Forum była gospodarka energetyczna Lubelszczyzny w aspekcie podnoszenia konkurencyjności firm i kondycji finansowej samorządów, a zwłaszcza odnawialne źródła energii.
Forum otworzyła Agnieszka Gąsior-Mazur, Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Wśród gości znaleźli się m.in. Grzegorz Mickiewicz, Doradca Gabinetu Politycznego, Ministerstwo Rozwoju RP, Domingos Culolo, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Angoli w RP oraz władze wojewódzkie i samorządowe.
W pierwszej części uczestnicy poznali m.in. strategię rozwoju energetyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o OZE. O energochłonności polskiego przemysłu i energii elektrycznej w kosztach działalności przedsiębiorstw mówił dr inż. Zbigniew Połecki z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, zaś ekspercką analizę tzw. rozproszonych źródeł w pracy systemu energetycznego przedstawił Ryszard Rabiega, Prezes Zarządu firmy Bio Power Sp. z o.o.

 

 


O koncesjonowaniu działalności gospodarczej w zakresie OZE mówiła Agnieszka Szypulska, Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego w Lublinie Urzędu Regulacji Energetyki. Ciekawą prezentację o zarządzaniu gospodarką niskoemisyjną przedstawiła Beata Jędrzejewska-Kozłowska, Dyrektor Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin. A jak będzie wyglądało miasto jutra? – Wizjonerska perspektywa przyszłości zapowiada się rewelacyjnie. – Będziemy żyć w zdrowej, komfortowej i produktywnej przestrzeni miejskiej, w świecie zautomatyzowanych procesów miejskich, optymalizowanych kosztów i wysokiej efektywności – przekonywał Artur Pollak, Prezes Zarządu APA Innovative Sp. z o.o.
Oprócz planów i przepisów prawnych uczestnicy Forum mieli także okazję dowiedzieć się więcej o źródłach finansowania zadań z zakresu energetyki dla firm i gmin oraz prosumentów. Przypomnijmy, że Ministerstwo Energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Uregulowane zostaną w nim przede wszystkim kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, co ma nastąpić 1 lipca 2016 r. Planowane zmiany są dość daleko idące, ale szczegółów nadal nie znamy.
Forum zakończył panel ekspercki