poniedziałek, 14 marca 2016 09:16

Kłusownicy nie próżnują

Napisane przez  kd
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przez ostatni tydzień straż rybacka PZW zintensyfikowała działania na wodach użytkowanych przez Chełmski Okręg.

W okresie od ostatniego weekendu strażnicy etatowi oraz strażnicy z kół we Włodawie i Urszulinie przeprowadzili szereg skutecznych akcji. Na akwenach w rejonie Urszulina zatrzymano łącznie 16 sieci kłusowniczych (jez. Syczyn - 10, jez. Sumin - 6). 5 sieci ujawnili strażnicy na zbiorniku Zahajki w gm. Wyryki oraz 8 na zbiorniku Husynne w gm.Dorohusk. Kłusownictwo nasiliło się także w rejonach nadbużańskich. Nadal właściciele nieruchomości znajdujących się w tych rejonach nie rozumieją (lub nie chcą rozumieć) obowiązującego prawa w zakresie własności wód. Przypominamy więc, że zgodnie z ustawą Prawo Wodne wszelkiego rodzaju oczka wodne, czy też starorzecza znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowych, lecz mające trwałe lub okresowe połączenie z wodami płynącymi (w tym przypadku z rzeką Bug) wchodzą w skład obwodu rybackiego. W związku z tym grunt jest własnością właściciela gruntu, lecz woda stanowi własność Skarbu Państwa. Właściciel takiej nieruchomości, na której znajdują się opisane wyżej wody nie ma prawa odławiać ryb. Co więcej nie może zabronić dostępu do lustra wody osobom uprawnionym do wędkowania w tym obwodzie rybackim.

 

 

Inwentaryzacja pomostów

Jesienią ub. roku Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie przeprowadził na kilku naszych akwenach kontrole legalności znajdujących się tam pomostów. Najwięcej rozbieżności pomiędzy budowlami postawionymi legalnie, a stanem faktycznym wystąpiło na zb. Wytyczno w gm. Urszulin. Okazało się, że na około 30 pomostów tam istniejących tylko 4 są ustawione legalnie (2 PZW i 2 gminne). Inspektorzy nadzoru budowlanego zostawili na wszystkich nielegalnych pomostach informacje dla ich właścicieli o konieczności nawiązania kontaktu. Prawo przewiduje w takich przypadkach wydanie decyzji zobowiązującej właściciela obiektu do jego natychmiastowej rozbiórki w związku ze stwierdzoną samowolą budowlaną. Niewykonanie zaleceń może skutkować dotkliwymi karami finansowymi.

Obręby ochronne i inne zakazy

Przypominamy, że na rzece Bug w obwodzie rybackim nr 2, użytkowanym przez Chełmski Okręg PZW, obowiązuje obecnie zakaz wędkowania w rejonach, gdzie uchwałami Zarządu Województwa Lubelskiego ustanowione są obręby ochronne. Na odcinkach od znaku granicznego 953 do 954 w m. Dubienka oraz od 993 do 995 w m. Okopy zakaz wędkowania obowiązuje od 1 listopada do 30 kwietnia. Całoroczny zakaz wędkowania obowiązuje zaś w rejonie mostów w m. Dorohusk tj. od znaku granicznego 987 do 990.
Uchwałami Zarządu Okręgu PZW wprowadzono zakaz połowów metodą spinningową od 1 stycznia do 30 kwietnia na wszystkich zbiornikach retencyjnych, na rzece Wieprz - tzw. „Prościcy” w Krasnymstawie i rzece Wojsławce w Tuligłowach na odcinku 1 km od śluzy w górę rzeki. Zakazy spinningowania i połowów na żywca obowiązują na starorzeczu „Pompka” w Woli Uhruskiej, starorzeczu „Fotka Jama” w Bytyniu oraz rzece Uherce od ujścia do rzeki Bug do mostu w m. Siedliszcze.
Wszystkie powyższe informacje znajdują się na ostatniej stronie zezwolenia na amatorski połów ryb wędką wydanego przez Okręg PZW w Chełmie na 2016 rok, który otrzymuje każdy wędkarz przy opłacaniu składek.