środa, 22 kwietnia 2015 08:01

Walne zgromadzenia

Napisane przez  admin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Tradycyjnie nowy sezon w działalności kół łowieckich zbiega się z organizacją walnych zgromadzeń członków. W Kole Łowieckim nr 24 „Lis” tegoroczne sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 12 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Łopienniku Górnym (OSP).

W zebraniu uczestniczyło 46 członków koła oraz goście, m.in.: przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie Mirosław Sawicki i wójt gminy Łopiennik Górny Jan Kuchta. Przewodniczący ORŁ w Chełmie Marian Rudnik dokonał dekoracji zasłużonych członków koła. Wiesława Krysę odznaczył brązowym Medalem zasługi łowieckiej zaś Stanisława Bojarskiego i Wiesława Mroza – odznaczeniem Za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Chełmskiego. Przyjęto sprawozdania z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej oraz plan działania i projekt budżetu na nowy sezon. Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi za poprzedni sezon.
Oprócz spraw związanych z gospodarką i finansami, bardzo ważnym punktem w porządku obrad były wybory władz koła. Na nową, pięcioletnią kadencję powołani zostali: prezes - Wiesław Jarząbek, łowczy - Jerzy Kosior, sekretarz - Tomasz Iżycki oraz skarbnik - Agnieszka Mazurkiewicz. Ponadto wybrano komisję rewizyjną w składzie: Grzegorz Gawron, Wiesław Krysa i Mariusz Mazurkiewicz oraz przedstawicieli na Okręgowy Zjazd Delegatów - Mariana Rudnika i Wiesława Jarząbka.


 

* * *
(12 kwietnia) W Domku Myśliwskim „Gniazdo Sokoła” w Rybiem odbyło się Walne Zgromadzenie KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu. Walnemu przewodniczył Jacek Piłat, obowiązki sekretarza pełnił Paweł Falenta. W zebraniu uczestniczyło 38 członków koła oraz goście: Jan Łopata - poseł i Mirosław Sawicki - łowczy okręgowy. Jednym z punktów walnego było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. Kolejne punkty obrad obejmowały dyskusję oraz uchwalenie planu działalności i budżetu koła. Wybrano nowy zarząd: prezes - Jarosław Barczak, łowczy - Zbigniew Maciejewski, wicełowczy - Krzysztof Kochański, skarbnik - Hubert Joszczuk, sekretarz - Mieczysław Łukaszuk. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Waldemar Kość. Na Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ koło reprezentować będą Waldemar Kość i Zbigniew Maciejewski.