poniedziałek, 09 marca 2015 12:05

Inwentaryzacja łosia

Napisane przez  admin
Oceń ten artykuł
(1 głos)

(5 marca) W siedzibie RDLP w Lublinie przedstawiono wyniki inwentaryzacji łosi z 264 wylosowanych pędzeń przeprowadzonych 28 lutego i 1 marca. Liczenie zostało przeprowadzone we wszystkich 25 Nadleśnictwach RDLP w Lublinie. Przepędzono 264 miotów o ogólnej powierzchni blisko 28 tys. ha. Obserwatorzy i naganiacze zaobserwowali 75 byków, 135 klęp, 119 łoszaków i u 25 osobników nie rozpoznano wieku oraz płci. Łączny wynik to 354 sztuki. Do przeprowadzenia inwentaryzacji zaangażowano 5 tys. osób w tym: 2,5 tys. myśliwych, 2 tys. pracowników LP i ZUL oraz studentów i przyrodników. Ostateczne wyniki inwentaryzacji zostaną opracowane przez zespół naukowców. Poznamy wtedy ostateczny wyniki liczebności i zagęszczenia łosia w woj. lubelskim. Na naszym terenie najwięcej łosi zaobserwowano w Nadleśnictwie Parczew - 36 sztuk, Sobibór - 32 osobniki, Chełm - 18 szt. i Włodawa - 16 szt. Krajowe wyniki inwentaryzacji mają służyć podjęciu ministerialnej decyzji o dalszych zasadach gospodarowania populacją.

Nie wypalaj traw!
Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie zwraca się z corocznym apelem o niewypalanie traw. Okres porządków wiosennych sprzyja chęci pozbycia się niepotrzebnych odpadków, uschniętej trawy, śmieci za pomocą ognia. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk, pastwisk, rowów, nieużytków, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. - Wypalając trawę, niszczysz życie - przypominają myśliwi.

Konkurs plastyczny
Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie przy partnerstwie Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie ogłasza Konkurs plastyczny, w tym roku pod hasłem „Łąka, pole, las - zapraszają nas”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu działania okręgu (Chełma, Krasnystaw, Włodawa i powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski). Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką łowiectwa, działanie na rzecz promocji okręgu i współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska. Każdy uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem może przedstawić na konkurs pracę rysunkową, wykonaną dowolną techniką na kartonie (wyłącznie w formacie A4). Prace należy opatrzyć na odwrocie czytelną informacją zawierającą: dane autora, imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz tytuł pracy. Patronat medialny nad konkursem tradycyjnie pełni „Nowy Tydzień”. Organizatorzy na prace konkursowe oczekują do 29 maja 2015 r. Dla laureatów przygotowano dyplomy i nagrody rzeczowe.
Szczegółowe informacje o regulaminie konkursu u organizatorów: tel. 82 565 84 82 oraz na stronie internetowej www.pzlchelm.pl