Grunt to kwalifikacje

Email Drukuj PDF

 

Formularz rekrutacyjny (kliknij i pobierz)


 

I. Tytuł projektu / Cel projektu /Okres realizacji projektu /Nr umowy/ Inne ważne inf dot. projektu Projekt „Grunt to kwalifikacje”

 

Celem projektu jest uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji (w zawodach deficytowych, pozarolniczych) przez 150 osób deklarujących chęć odejścia z własnej woli z rolnictwa, zameldowanych na terenie jednego z powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, parczewskiego, włodawskiego, kraśnickiego.
Okres realizacji projektu: 01.05.2011 r. – 30.04.2012 r.
Nr umowy: 421/POKL.08.01.02-06-083/10-00
Rozpoczęcie rekrutacji: od 1 czerwca 2011 r.
Projekt realizowany przez Grupę Medialną ITM Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny

 

II. Oferta
W ramach projektu proponujemy:

 

Usługi doradczo-szkoleniowe:

 

- Indywidualne doradztwo zawodowe przedszkoleniowe
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (2×2h/os.) przewidziane dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek.
I spotkanie: określenie zainteresowań i preferencji zawodowych Uczestnika/Uczestniczki, opracowanie IPD
II spotkanie: omówienie działań Uczestników/Uczestniczek w kontekście realizowanego planu rozwoju zawodowego
- Grupowe doradztwo zawodowe
Grupowe spotkania mające na celu podniesienie aktywności uczestników projektu w zakresie osobowościowym, przedstawione zostaną techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz zagadnienia na temat profilaktyki zdrowia (3 dni x 6 h/grupa)

 

- Usługi szkoleniowe:

 

W następujących ośrodkach:

 

Chełm:
1 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (154 h)
2 Prawo jazdy kat.D z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną ( 220 h)
3 Fryzjer (250 h)

 

Hrubieszów:
1 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (154 h)
2 Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną (190 h)
3 Pracownik obsługi klienta z obsługą komputera i jęz. angielskim (168)

 

Krasnystaw:
1 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (154 h)
2 Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną (190 h)
3 Recepcjonista z obsługą komputera i jęz. angielskim (204 h)

 

Lubartów:
1 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (154 h)
2 Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną (190 h)
3 Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych (184 h)

 

Kraśnik:
1 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (154 h)
2 Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną (190 h)
3 Księgowość małych średnich przedsiębiorstw (180 h)

 

Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się egzaminem i dokumentem zgodnym z Rozporządzeniem MEN z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez os. dorosłe wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Programy szkoleń, ich zakres i liczba godzin przygotowane zostały wg standardów kwalifikacji zawodowych zaakceptowanych przez MEN.

 

Szkolenia odbywać się będą w średnio 3-4 dni w tyg. po 6 h lekcyjnych dziennie.
Grupy szkoleniowe będą liczyć średnio 10 os.
Łącznie usługami szkoleniowymi zostanie objętych 150 osób.

 

- Indywidualne doradztwo zawodowe poszkoleniowe
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (2 h/os): weryfikacja IPD, opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), inf. na temat rynku pracy.

 

Uczestniczkom projektu zapewniamy:
- materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdów,
- wyżywienie,
- certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

III. Uczestnicy projektu

 

Projekt skierowany jest do 150 osób zameldowanych na terenie powiatu: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, parczewskiego, włodawskiego, kraśnickiego, ubezpieczonych w KRUS jako rolnicy lub domownicy, w wieku pow. 18 lat, zainteresowane z własnej inicjatywy podwyższeniem własnych kwalifikacji, deklarujący chęć podjęcia pracy poza rolnictwem.

 

IV. Kontakt

 

Grupa Madialna ITM Sp. z o. o.
ul. Świętoduska 10
20-082 Lublin
(81) 534 87 72

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul Lubartowska 74 A, I p.
20-094 Lublin
tel. (81) 710-19-21

 

V. Wymagane dokumenty

 

- formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi oświadczeniami
- kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość i miejsce zameldowania
- dokument potwierdzający status rolnika/domownika – aktualne zaświadczenie z KRUS
- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
- dokument potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego (kserokopia aktualnego nakazu płatniczego lub innego dokumentu potwierdzającego wielkość gospodarstwa rolnego)
- kserokopia prawa jazdy kat. „B” (dotyczy szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. „C”
i „D”)

 

VI. Program/działanie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie